ACTION-1 stopt vroegtijdig met includeren nieuwe patienten

De internationale ACTION-1-studie naar de optimale dosering van de bloedverdunner
heparine tijdens operaties aan de aorta stopt vroegtijdig met het laten deelnemen van
nieuwe patiënten. Onderzocht is of een andere manier van doseren van heparine zou leiden
tot minder complicaties bij patiënten. Uit een tussentijdse evaluatie is gebleken dat de door
het Dijklander Ziekenhuis geïnitieerde studie haar doelen niet meer kan halen.
De optimale dosering van heparine is niet bekend. In de meeste gevallen wordt standaard
één keer 5000 eenheden gegeven. De werking van heparine kan gemeten worden met een
simpele test, die meet in welke mate het bloed stolt. Dit heet de Activated Clotting Time,
oftewel ACT. Tot nu toe gebeurt dit niet standaard bij slagaderingrepen, wel bij alle ingrepen
aan het hart. In de studie is onderzocht wat de optimale dosering van heparine is. Patiënten
kregen dan ofwel de standaarddosering, of een dosering die bepaald wordt aan de hand van
de ACT. De verwachting was dat deze studie meer inzicht zou geven in de optimale
doseringen van heparine, zodat de patiënt zo min mogelijk kans heeft op complicaties.
Voordat de officiële Action-1 studie is begonnen, is eerst een proefstudie gedaan met 54
patiënten. Tijdens deze proefstudie zijn er geen patiënten overleden en ook bleek dat
patiënten bij wie de optimale dosering heparine is bepaald aan de hand van de ACT, minder
complicaties hadden. De verwachting was dat de daadwerkelijke studie dit beeld zou
bevestigen.
Uit een tussentijdse evaluatie van de definitieve studie, ACTION-1, is nu gebleken dat de
groep patiënten bij wie de dosering werd bepaald aan de hand van de ACT weliswaar niet
meer bloedingscomplicaties had dan de groep die de standaarddosering kreeg, maar er zijn
in deze groep wel meer patiënten overleden. Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat dat de
toegenomen sterfte komt door de toegediende hoeveelheid heparine, zal door middel van
deze studie niet meer geconcludeerd kunnen worden of het beter is om de dosering te
bepalen aan de hand van de ACT. Daarom stopt de studie vroegtijdig met het laten
deelnemen van nieuwe patiënten.

Recommended Posts